Игри

Информация за страница Петко Славейков

       Историята на село Петко Славейков е изпълнена преди всичко с дейност на създаване на различни по вид обществени институции. Всяка една от тях има за цел да направи живота на местното население по-лесен и приятен, като се започне от построяването на първото селско училище през 1893-та година. Това е точно в годините след освобождението на страната от османско робство, но от друга страна не бива да забравяме, че тогава страната е все още млада и неопитна в редица отношения. Но ако погледнем особено 30-те години на следващия 20-и век, ще се убедим в предприемчивия дух на селяните. Главната действаща фигура във всички тези начинания е Стефан Хаджиминев, който е преди всичко учител и директор на селското училище. Както се вижда обаче, той е председател или касиер във всички останали предприятия, които отварят врати на територията на селото. Това само идва да покаже неговият авторитет сред жителите и безспорната му натура.

       През 1905-та година в Петко Славейков се стига до откриването на предприятие Пчела, което обаче няма нищо общо с днешната популярна верига сладкарници. Вместо това дружеството изпълнява функциите на кредитна кооперация и каса с взаимно – спомагателен характер. За коректността на дружеството говори факта, че тя запазва отлично поведение в годините по време на и след края на Първата световна война. Тогава поради военната обстановка Пчела е принудена да спре дейността си, но тя не прибира парите за себе си. Вместо това раздава наличния си капитал на всички нейни членове под формата на заеми. Ботьо Тодоров е другата голяма фигура в съдружието на Пчела, където през 1932-ра година той постъпва в качеството си на касиер и водител по делата. Заедно с него разбира се е и Хаджиминев, а г-жа Атанасова влиза в състава на Управителния съвет. По това време Атанасова е една от преподавателките в местното училище. На единадесетия ден от декември е възстановена дейността на още едно предприятие, на което касиер и ръководител е отново Хаджиминев. Става дума за Говедовъдното дружество и за Крапец, което е нещо като клон на първото и се занимва със застраховането на добитъка на селяните.

         Едва ли за някого е учудващ факта, че детската градина в селото носи името на бележития политик, поет и сатирик Петко Славейков. Бащата на поета Пенчо Славейков е достатъчно популярен в политическите и литературни среди. Определено този човек заслужава на негово име да се кръсти населено място на територията на страната. 30-те години на двадесети век са свързани за селото и с възстановяването на много театрални пиеси. Тяхното поставяне на сцена едва ли би било възможно без прякото и дейно участие на интелигенцията. Жертва на примера, Бойка и Пациенти са малка част от заглавията, а автори на тези произведения са доста известни хора, сред които Александър Тихов. На 27 февруари 1937-ма година се взима решение със съдействието на дружество Пчела да се започне строежа на нова сграда, в която да се помещава бъдещето читалище. Окончателно сградата е завършена през следващата 1938-ма, само една година преди началото на Втората световна война.

eXTReMe Tracker